طراحی و ساخت سردخانه میوه

سردخانه میوه به توسط کند کردن فرآیند رسیدن میوه باعث می گردد تا میوه ها ماندگاری بالاتری در سردخانه داشته باشند حال این سوال مطرح می گردد که رسیدن میوه چیست ؟

رسیدن میوه تقریبا به این صورت تعریف می شود فرآیند طی شده از سمت بلوغ به سمت پیری را رسیدن میوه می گویند .

عمده ترین دلیل رسیدن میوه این است که به خاطر متصاعد شدن گاز اتیلن که حاصل از فعالیت ارگانیک میوه است .

شاید این اصطلاح را شنیده باشید که یک سیب گندیده میتواند یک جعبه سیب رو فاسد کند ، این فساد به این دلیل هست که آن یک سیب گندیده تولید گاز اتیلن را به شدت بالا برده و باعث می شود که تمام میوه ها فرایند بلوغ تا پیری را با سرعت بسیار بالایی در سردخانه میوه و یا خارج از سردخانه طی کنند .

یکی از موارد مهم افزایش زمان ، فاصله بین بلوغ تا پیری میوه ها می باشد ، که این مهم به توسط فرآیند برودتی که در درون سردخانه وجود دارد ، سبب می گردد تا فرآیند بلوغ تا پیری به نسبت اینکه در محیط غیر ایزوله قرار بگیرند به شدت کاهش پیدا می‌کند و این باعث می شود تا ما بتوانیم میوه ها را در سردخانه در مدت زمان بیشتری نگهداری کنیم.

یکی از موارد دیگری که در مورد نگهداری میوه در سردخانه بایستی در نظر بگیریم این است که در سردخانه ها رطوبت از میوه ها گرفته خواهد شد برای اینکه این حالت برای میوه ها در سردخانه اتفاق بروز نکند یا کمتر بروز کند بر روی میوه هایی نظیر سیب و گلابی و پرتقال ما از واکس و پولیش های مخصوص میوه استفاده می کنیم تا مانع خروج رطوبت میوه از منافذ ریزی که روی پوست میوه وجود دارند شویم ، اگر رطوبت از میوه خارج شود سبب می گردد تا میوه ها به صورت پلاسیده درآیند و این از نظر ظاهری و برای مصرف کننده نهایی اصلا مطلوب نمی باشد .

در سیستم های دیگری که از پولیش میوه استفاده می شود و یا اینکه میوه در سردخانه در مدت زمان کمتری قرار هست که بماند ،از سیستم های مه پاشی به صورت زمان بندی شده استفاده می شود و این باعث می گردد تا رطوبت میوه ها همواره در یک مقدار مشخصی وجود داشته باشد

سردخانه های میوه به سردخانه های متفاوتی مانند :سردخانه مرکبات ،سردخانه پرتقال ،سردخانه سیب ، سردخانه خرما و سردخانه قارچ تقسیم بندی می شوند .

مشتریانی که از اعتماد به ما بهره مند شده اند .