طراحی و ساخت سردخانه گوشت

سردخانه گوشت‌ که مورد استفاده ما است در واقع می توانیم به سردخانه گوشت سفید و سردخانه گوشت قرمز تقسیم کنیم .
در سردخانه گوشت سفید ، مواد غذایی که عمدتا نگهداری می گردد شامل آبزیان و غیر آبزیان و ماکیان طبقه‌بندی می گردد . سردخانه گوشت سفید بیشترین میزان استفاده را در میان سردخانه های مواد غذایی و سردخانه های مواد پروتینی را دارا می باشد و در میان ماکیان که در سردخانه نگهداری می گردد مرغ و اردک و بوقلمون و … بسیار فراگیر تر از مواد پروتینی دیگر می باشد و در  گوشت های ماهی که در سردخانه ماهی نگهداری می گردد هم می توان به ماهی هایی مثل قزل آلا ، ماهی حلوا و ماهی شوریده و شیر ماهی و …. اشاره نمود و نگهداری این دسته از ماهی ها در سردخانه بیش تر از سایر انواع دیگر ماهی در کشور ما استفاده می گردد .
سردخانه گوشت‌های قرمز جهت نگهداری گوشت گاو ، گوساله و گوسفندی و شتر و …. استفاده می گردد .
در کشور ما یکی از موارد یکی از موارد بسیار مهم که ما بایستی به آنها بسیار توجه داشته باشیم این مهم می باشد که نحوه نگهداری گوشت در سردخانه گوشت قرمز به چه صورت است؟  یکی از موارد بسیار مهم که نوع سردخانه گوشت را از نظر میزان دمای سردخانه برای ما مشخص می کند این است که مدت زمان ماندگاری گوشت درون سردخانه چقدر است و انتظار داریم در چه بازه ای از زمان این گوشت ها را ذخیره نماییم ؟
برای پاسخ به این سوالات  ما باید بدانیم که فاصله زمان تولید یا همان کشتار دام تا زمان مصرف به چه میزان است بر همین اساس ما می توانیم تعیین کنیم که برای نگهداری این گوشت ما به سردخانه بالای صفر نیاز داریم یا به سردخانه زیر صفر.

مدت زمان مصرف گوشت اگر در بازه زمانی بین سه تا چهار روز باشد ساخت سردخانه بالای صفر سر لوحه کار خود قرار می دهیم  ولی اگر زمان‌های بالاتری مورد نظر ما باشه ، حداکثر شش ماه از سردخانه گوشت زیر صفر استفاده کنیم به این دلیل که ما باید کاملاً محصولات گوشتی را منجمد کنیم که بتوانیم زمان بیشتری را در درون سردخانه نگهداری کنیم به این ترتیب می توان بیان نمود که در طراحی سردخانه گوشت ، دمای سردخانه ارتباط مستقیمی با طراحی دارد .

ساخت سردخانه گوشت

مشتریانی که از اعتماد به ما بهره مند شده اند .