طراحی و ساخت سردخانه ثابت

سردخانه ثابت به سردخانه ای گفته می شود که امکان حرکت و جابجایی را نداشته باشد و یا اینکه فرآیند جابجایی آن مستلزم کار زیاد و صرف زمان زیادی می باشد .سردخانه ها از نظر قابلیت حرکت به دو دسته ثابت و متحرک فصل بندی می گردد .

سردخانه ثابت ، سردخانه هایی هستند که در محل مورد نظر ما استقرار پیدا می کنند و دیگر به راحتی قادر به حرکت این نوع از سردخانه نخواهیم بود و سردخانه ثابت بیشتر در مکان هایی مانند رستوران ها ، قنادی ها ، کارخانجات ، صنایع تولیدی ، کارخانجات داروسازی ، کارخانه های لبنی و مکان‌هایی که نیازمندیم که مواد خود را در دمای پایین ذخیره کنیم از سردخانه های ثابت استفاده می‌کنیم.

اصولاً زمانی از سردخانه های ثابت استفاده می کنیم که مواد مورد نظر ذخیره شده در فاصله مکانی بین جایی که مواد ذخیره شده است و  جایی که ما می خواهیم از مواد ذخیره شده ، استفاده کنیم اندک باشد ، از سردخانه های ثابت استفاده می‌کنیم .

اما در زمانی که بخواهیم فاصله بین دو مکان یعنی مکانی که محصول ما در آنجا وجود دارد و مکانی که محصول ما می خواهد در آنجا مصرف گردد ، زیاد باشد از سردخانه های متحرک می توان استفاده نمود  جهت جابجایی این سردخانه ها از خودروهایی مانند : وانت بار ، کامیونت و تریلرهای مجهز به سردخانه های متحرک استفاده نمود .

عمده مباحثی که در طراحی و ساخت سردخانه های ثابت از لحاظ امکان سنجی بایستی مورد توجه قرار داد این است که استانداردهای مورد نظر را لحاظ نمود ، یعنی اینکه ما از سردخانه چگونه می‌خواهیم مورد بهره برداری قرار دهیم و نحوه ورود و خروج محصول ما به درون سردخانه به چه صورت خواهد بود و در درون سردخانه چگونه این محصول ذخیره خواهیم کرد زمانی که این موارد برای ما مشخص گردد ما بهتر خواهیم توانست نسبت به طراحی سردخانه ثابت اقدام نماییم چون در سردخانه های ثابت نحوه کاربری بسیار اهمیت ویژه ای دارد .

سردخانه ثابت

مشتریانی که از اعتماد به ما بهره مند شده اند .